7 listopada 2019

15. konkurs plastyczny z cyklu „KOLORY SZAROŚCI”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie zaprasza wszystkich młodych twórców do wzięcia udziału w już 15 edycji konkursu plastycznego z cyklu „KOLORY SZAROŚCI”. Tegoroczny temat to „CZAS W SZAROŚCI”.

Szczegółowe informacje: https://​sp6​.rawicz​.pl/​1​5​-​o​g​o​l​n​o​p​o​l​s​k​i​-​k​o​n​k​u​r​s​-​p​l​a​s​t​y​c​z​n​y​-​c​z​a​s​-​w​-​s​z​a​r​o​s​ci/