7 listopada 2019

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Centrum Rozwoju Lokalnego organizuje, objętą honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolską akcję edukacyjną „Dzieci uczą rodziców”.

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji. W ramach akcji każdego miesiąca zgłoszone placówki będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji z najmłodszymi (konspekt zajęć + prezentację multimedialną).

Regulamin akcji dostępny jest na platformie: www​.edu​.crl​.org​.pl