7 października 2022

SIO. Przypomnienie o konieczności przekazania wybranych danych w terminie do 10 października 2022

Przypominamy, że do 10 października 2022 należało wprowadzić do SIO niektóre dane zbiorcze, między innymi:

  • dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie wg stanu na 30 września.Link do instrukcji: https://pomoc.sio.gov.pl/zatrudnienie/
  • dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości w odniesieniu do: nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych (dotyczy szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów).Link do instrukcji: https://pomoc.sio.gov.pl/wynagrodzenie/

W strefie dla zalogowanych SIO w zakładce Materiały/Terminy znajduje się informacja o terminach przekazywania danych zbiorczych.