6 listopada 2019

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu wrześniu 2019 r.

W miesiącu wrześniu 2019 r. Kuratorium Oświaty nie prowadziło monitorowania.