4 września 2007

Informator dotyczący organizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2007/2008