4 listopada 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w październiku 2019 r.

W październiku 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali ewaluacji zewnętrznych.