4 listopada 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej we wrześniu 2019 r.

We wrześniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali ewaluacji zewnętrznych.