4 listopada 2019

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że 6 uczniom z województwa świętokrzyskiego zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019.

Serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów.

Jednocześnie informuję, że uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi w terminie późniejszym.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Lp. Imię Nazwisko Szkoła Adres szkoły
1 Maciej Kacper Dziuba absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich ul. Sportowa 9, 26-200 Końskie
2 Bartłomiej Kojacz absolwent I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach ul. Wesoła 52, 25-353 Kielce
3 Mikołaj Grzebieluch absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich ul. Sportowa 9, 26-200 Końskie
4 Piotr Andrzej Kuc absolwent I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach ul. Wesoła 52, 25-353 Kielce
5 Maciej Tomasz Wątor absolwent Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
6 Krystian Sobieraj uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie ul. 11 Listopada 3, 28-200 Staszów