4 listopada 2019

Sieć doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:  § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045).

Lp. Nazwa publicznej placówki
doskonalenia nauczycieli
Specjalności nauczycieli-doradców metodycznych Liczba doradców metodycznych
1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach edukacja wczesnoszkolna 1
wychowanie fizyczne 1
wychowanie w świetlicy i geografia 1
język polski 1
matematyka 2
fizyka 1
muzyka 1
kształcenie specjalne 1
geografia i wos 1
kształcenie zawodowe 1
doradztwo zawodowe 1
2.

 

 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

 

wychowanie przedszkolne 1
język angielski 1
język polski 2
biologia/fizyka 1
geografia 1
wychowanie i opieka 2
technika 1
wychowanie fizyczne 1
religia 1
matematyka 2
historia 1
plastyka 1
informatyka/edukacja informatyczna 1
przedmioty zawodowe/ doradztwo zawodowe 1
3. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju biologia/przyroda 2
kształcenie specjalne 2
bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna 1
matematyka 1
edukacja wczesnoszkolna 1
język polski 2
wychowanie i opieka 1

Lista imienna doradców metodycznych oraz dane do kontaktu znajdują się na stronach internetowych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli wymienionych w tabeli.