17 stycznia 2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Od godz. 9.00 dnia 17.01.2020 r. do godz. 09.00 dnia 18.01.2020 r.

Do pobrania: