6 grudnia 2019

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 na terenie województwa świętokrzyskiego

Przewidywany czas trwania: Od godz. 9.00 dnia 06.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia  07.12.2019 r.

Do pobrania: