31 października 2019

Bezpłatna konferencja „Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka związane z pracą nauczycieli”

Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej zapraszają nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, pracowników administracyjnych, pracowników kuratoriów, związkowców, pracowników służb medycyny pracy do udziału w konferencji „Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka związane z pracą nauczycieli”.

  • Termin konferencji: 13 listopada 2019 r., w godz. 11.00–15.00
  • Miejsce konferencji: Polsko-Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Łódź, ul. Kamińskiego 17/19 (sala konferencyjna)

Do pobrania: