31 października 2019

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

UNICEF zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola do akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”.

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.

Do Akcji mogą przystąpić wszystkie placówki, działające na terenie Polski, zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, tj. przedszkola, szkoty podstawowe oraz ponadpodstawowe (licea, technika). W projekcie mogą również uczestniczyć inne instytucje i placówki, które prowadzą działalność edukacyjną i wychowawczą dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Szczegółowe informacje: https://www.unicef.pl/nmaction/akcja_szkolna/miedzynarodowydzienprawdzieckazunicef/140