31 października 2019

Warsztaty „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej” w Muzeum Polaków Ratujących Żydów

Warsztaty „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej” dedykowane są wszystkim pedagogom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat II wojny światowej. Podczas warsztatów uczestnicy poznają różnorodne uwarunkowania funkcjonowania mniejszości żydowskiej w Polsce do wybuchu II wojny światowej. Następnie omówione zostaną realia niemieckiej okupacji i zbrodnia Holokaustu. Jako ostatnie zagadnienie poruszona zostanie problematyka polskiej pomocy niesionej prześladowanym Żydom.

Zajęcia, które odbędą się 25 listopada br. w Muzeum Polaków Ratujących Żydów, poprowadzą pracownicy Oddziału IPN w Krakowie – dr Marcin Chorązki i Michał Masłowski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej oraz dr Roman Gieroń z Oddziałowego Biura Badań Historycznych.

Dla uczestników zostaną przygotowane zestawy, na które składać się będą pomoce źródłowe, takie jak: dokumenty, zdjęcia, relacje, a także przykładowe scenariusze lekcji.

Szczegółowe informacje: https://muzeumulmow.pl/pl/projekty/polacy-ratujacy-zydow-w-latach-ii-wojny-swiatowej-warsztaty-dla-pedagogow-2/