31 października 2019

Ogólnopolski konkurs „Równiacha – Lajk na TAK!”

W ramach Międzynarodowej konferencji „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń” został zorganizowany ogólnopolski konkurs „Równiacha – Lajk na TAK!”.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Starosta Cieszyński i Burmistrz Miasta Cieszyna, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie, Fundacja PARADYGMAT z siedzibą w Częstochowie

Celem konkursu jest:

  • budowanie atmosfery pełnego zrozumienia i akceptacji dla równego traktowania wszystkich osób w procesie edukacji i w podmiotach edukacji,
  • zwrócenie uwagi na występujące nierówności w zakresie dostępu do szkół, traktowania w szkołach, szans edukacji,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji uczennic i uczniów innych niż większość: biedniejszych, mniej sprawnych, ze specjalnymi potrzebami, ze środowisk wiejskich, należących do mniejszości etnicznych, imigrantów, niewierzących, ze środowisk LGBT.

Konkurs skierowany jest do uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestników konkursu zgłasza placówka reprezentowana przez opiekuna, pod którego kierunkiem została przygotowana praca konkursowa.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • I kategoria – konkurs na pracę plastyczną dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) na tematInni, odmienni – równi czy nierówni w szkole?
  • II kategoria – konkurs na krótką formę literacką dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, na temat: „Dziwadło” w szkole. Inni, odmienni – równi czy nierówni w edukacji? Własne obserwacje i refleksje.

 Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie: