30 października 2019

XXXI Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic)

Zachęcamy do udziału w XXXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic).

Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównania jej z wiedzą rówieśników z Europy. Zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

„Matematyka bez Granic” to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, dwuetapowy. W wersji Junior adresowany jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych zaś w wersji Senior do uczniów 8 klas szkół podstawowych i pierwszych klas liceów lub technikum.

Prawo uczestnictwa w zawodach mają jedynie całe klasy. Zgłoszenie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

Terminarz XXXI MK „MBG” Senior edycja (2019/2020):
– zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2019 r.
– etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 25 lutego 2020 r.
– finał: 27 lutego 2020 r.

Terminarz MK „MBG” Junior edycja (2019/2020):
– zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2019 r.
– etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2020 r.
– finał: 5 marca 2020 r.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl oraz pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danego regionu Komitetu Regionalnego.