30 października 2019

Konferencja „Śpiewajmy i grajmy w szkole – edukacja przez sztukę”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Śpiewajmy i grajmy w szkole – edukacja przez sztukę” organizowanej w ramach programu pilotażowego „Grajmy w szkole” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Narodowym Forum Muzyki, Polską Radą Muzyczną oraz Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym.

Projekt powstaje dzięki funduszom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem tego projektu jest wpływ na rozwój społeczny aktywności muzycznej dzieci w wieku szkolnym, skierowany do różnych warstw społecznych uczniów. Podczas Konferencji poruszone zostaną istotne kwestie dotyczące wsparcia zespołowego muzykowania w polskich szkołach, w tym obecnie prowadzonych działaniach wspierających chóry szkolne w ramach projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

Konferencja organizowana przez kuratora regionalnego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Kielcach odbędzie się w środę, 20 listopada 2019 r. w godz. 13:00 – 15:30 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Zaproszenie kierowane jest do dyrekcji przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, nauczycieli muzyki i nauczycieli zainteresowanych rozwojem chórów
szkolnych oraz przedstawicieli wydziałów edukacji i kultury miast, gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję dostępny jest pod adresem: https://​forms​.gle/​S​j​m​j​Y​e​q​3​D​B​e​1​S​7​GD6

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 listopada. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt: dr Bożena Magdalena Mrózek – kurator regionalny projektu Śpiewająca Polska, tel. 606551444, e‑mail: magdamrozek12@​interia.​pl

Więcej informacji o programie „Grajmy w szkole” można znaleźć na stronie internetowej: https://​grajmywszkole​.pl/

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego.

Załączniki

Program Konferencji
Data: 2019-​10-​30, rozmiar: 191 KB