29 października 2019

Turniej gry planszowej „Czas na start-up!”

Turniej gry planszowej „Czas na start-up!” to wydarzenie w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”, w której bierze udział prawie 300 szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski wschodniej.

Turniej zostanie zorganizowany na dwóch poziomach: wojewódzkim (w każdym z pięciu regionów objętych projektem) oraz finałowym w Warszawie.  Podczas gry uczniowie będą walczyć o stworzenie najlepszego start-upu na rynku. Oczywiście powodzenie młodej firmy wiąże się z pracą i zaangażowaniem całego zespołu, dlatego też do rozgrywek należy zgłaszać drużyny czteroosobowe. Każda szkoła biorąca udział w akcji edukacyjnej może delegować maksymalnie dwie drużyny.

Harmonogram rozgrywek przedstawia się następująco:

  • 12.11.19 – Białystok
  • 14.11.19 – Lublin
  • 18.11.19 – Kielce
  • 19.11.19 – Rzeszów
  • 26.11.19 – Olsztyn
  • 06.12.19 – Finał w Warszawie

Zgłoszenia można dokonać do dnia 30 października 2019 r. poprzez specjalny formularz, udostępniony nauczycielom, którzy przeprowadzili lekcje w ramach akcji. Do rozgrywek wojewódzkich  zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 zespołów z każdego regionu.

Regulamin rozgrywek oraz szczegóły akcji można znaleźć na stronie: www.lekcjaofunduszach.pl