29 października 2019

Konkurs „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXIX edycja

Celem przedsięwzięcia jest wzbudzenie w uczniach zamiłowania i szacunku do środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na jego różnorodność, bogactwo i piękno, a także poszerzenie wiedzy o regionie.
W załączeniu przedkładamy regulamin konkursu.

Szczegółowe informacje: http://www.pk.kielce.pl/konkurs-ekologia-my-i-region-w-ktorym-zyjemy-xxix-edycja/