29 października 2019

Konkurs „Moje hobby na rynku pracy”

Od 22 października można zgłaszać prace graficzne na konkurs „Moje hobby na rynku pracy” organizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych!

Konkurs „Moje hobby na rynku pracy” organizowany jest na terenie czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Jego głównym celem jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie oraz możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji w zakresie potwierdzania kompetencji. Konkurs ma także zachęcić młodzież do zdobywania kwalifikacji rynkowych, co w przyszłości ułatwi im start na rynku pracy.

Zasady udziału

Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Jego przedmiotem jest przygotowanie pracy graficznej, które tematem przewodnim będzie hasło „Moje hobby na rynku pracy”.

Szczegółowe informacje: http://kwalifikacje.edu.pl/rusza-konkurs-moje-hobby-na-rynku-pracy/