29 października 2019

Projekt „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zachęca do udziału w VII edycji projektu edukacyjno-wychowawczego dotyczącego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego na podstawie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach.

Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych.

Karty zgłoszeń należy dostarczać do 15 listopada 2019 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Więcej informacji, w tym regulamin i kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II.