29 października 2019

Kongres Edukacji Przyszłości – Sportowe Świętokrzyskie – podsumowanie

Drugi dzień Kongresu Edukacji Przyszłości – Sportowe Świętokrzyskie był poświęcony działaniom sportowym w szkołach i placówkach oświatowych w województwie świętokrzyskim, współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami wspierającymi działania sportowe i prozdrowotne w województwie. Podsumowano również Europejski Tydzień Sportu, który odbywał się w dniach 23 – 30 września 2019 r.

Kongres został oficjalnie otwarty przez Panią Bożenę Staniak – Wiceprezes Zarządu Targów Kielce, która powitała wszystkich zgromadzonych.  Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty i organizator Kongresu. Pan Kurator odniósł się do istotnej roli sportu w pracy szkół i placówek oświatowych, nawiązując tym samym do myśli przewodniej drugiego dnia Kongresu. Pani Anna Krupka – Wiceminister Sportu i Turystyki, podkreśliła znaczenie działań sportowych dla prawidłowego rozwoju młodych ludzi oraz nawiązała do faktu, iż szkoły otrzymują wsparcie na rozwój infrastruktury sportowej, organizację dodatkowych zajęć oraz możliwość uczestniczenia w szeregu projektów i programów o tej tematyce. Senator, Pan Krzysztof Słoń w swoim przemówieniu poruszył, między innymi, kwestię nowoczesnych technologii w sporcie.

Po oficjalnym otwarciu Kongresu, prowadzenie objęła Pani Anna Kucharczyk – członek Zarządu ULKS „Guliwer” w Kielcach.

Pierwszą część spotkania poświęcono działaniom na rzecz zdrowego trybu życia na co dzień oraz wprowadzania diety wśród sportowców. Dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński z Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie w Warszawie oraz Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku przedstawił kwestie używek i dopingu w sporcie oraz wpływu sportu na rozwój fizyczny człowieka i na prowadzenie zdrowego trybu życia. Z kolei Pani Emilia Żelazowska – dietetyk, przekazała informacje na temat zdrowej diety, która pozwoli na prawidłowy rozwój i na osiąganie sportowych sukcesów. Dr Łukasz Oleksy z Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach zaprezentował nowe technologie w sporcie oraz ich zastosowanie w treningu sportowców.

Kolejnym punktem Kongresu było przedstawienie analizy ankiety przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach wśród szkół województwa świętokrzyskiego na temat wychowania fizycznego w szkołach oraz sportu pozaszkolnego wśród uczniów. Wyniki przedstawiła Pani Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty. W podsumowaniu przedstawiono wnioski, które mogą w przyszłości się przysłużyć do większej aktywności sportowej uczniów na zajęciach wychowania fizycznego i pozaszkolnych.

Analiza ankiety posłużyła zaproszonym prelegentom jako temat przewodni do debaty, w której udział wzięli:

  • dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński z Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie w Warszawie oraz Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku
  • Radosław Wasiak, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kielcach, PGE VIVE Kielce,
  • Anna Trojanowska, Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  • Dariusz Kos, Wiceprezes Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach,
  • Karol Kucharczyk, Prezes Świętokrzyskiego Związku Zapasów i Sumo,
  • Marcin Gawron, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie,

W debacie prowadzonej przez Panią Annę Kucharczyk poruszono wiele ważnych kwestii, które wiązały się z rozwojem zajęć sportowych w szkołach. Podkreślano w niej m.in. przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć w szkołach wszystkich typów, również w klasach I-III szkoły podstawowej. Poruszono kwestię organizacji zajęć dodatkowych oraz poszukiwania metod zainteresowania dzieci i młodzież sportem też i pozaszkolnym. Wybrzmiała także potrzeba organizacji i modelowania zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Kongres został uświetniony występami dzieci ze szkół podstawowych w Złotej i Niedźwicy. Zebrani mogli zobaczyć pokazy szermierki, ćwiczeń gimnastycznych i tańca z szarfami. Dyrektorzy z tych szkół: Pani Mariola Warzecha i Pan Krzysztof Chmielowiec, zaprezentowali dobre praktyki i działania na rzecz upowszechniania sportu w podległych placówkach.

Dobre sportowe praktyki w szkołach uzupełniła prelekcja Pani Grażyny Jarosz z Fundacji VIVE Serce Dzieciom, dotycząca udanej współpracy pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi a fundacjami i stowarzyszeniami w kwestiach realizacji działań sportowych.

Podsumowania Europejskiego Tygodnia Sportu – Sportowe świętokrzyskie 2019, inicjatywy Komisji Europejskiej promującej sport i aktywność fizyczną w całej Europie, dokonał Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii w Kuratorium Oświaty w Kielcach. Pan Dyrektor zaprezentował wachlarz różnych dyscyplin sportowych zorganizowanych w ramach działań sportowych oraz statystyki poszczególnych inicjatyw podjętych przez szkoły. W świętokrzyskich szkołach w ponad pół tysiąca wydarzeń sportowych zaangażowało się prawie 80 000 osób. 15 szkół i przedszkoli zostało wyróżnionych i otrzymało pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Po podsumowaniu Europejskiego Tygodnia Sportu wręczono nagrody za udział w Turnieju Szachowym.

Drugi dzień kongresu zamknął Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty wyrażając nadzieję, iż poruszane kwestie staną się początkiem do pozytywnych zmian w świętokrzyskim sporcie i zainspirują szkoły do rozwoju w tym zakresie.