29 października 2019

Zaproszenie na konferencję dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

Szanowni Państwo,
Panie, Panowie Dyrektorzy tzw. „małych szkół”

W ramach wspomagania dyrektorów tzw. małych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego serdecznie zapraszam na konferencję, która odbędzie się 13 listopada 2019 r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej w Śniadce, Śniadka Druga 19 a, 26-010 Bodzentyn.

Do udziału w konferencji zachęcam dyrektorów „małych szkół” prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne.

Program konferencji:

  • 11.00 – 11.15 Powitanie gości oraz otwarcie spotkania – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • 11.15 – 12.45 Wspomaganie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – Pani Barbara Maciejewska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty
  • 12.45 – 13.00 Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej – punkty konsultacyjnePani Barbara Krzemińska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty
  • 13.00 – 13.30 Rodzaje orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Sposoby realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wskazań zawartych w opinii – Pani Grażyna Jabłońska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach
  • 13.30 – 14.00 Dobry przykład zarządzania małą szkołą w zakresie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – Pani Katarzyna Nowak – w zastępstwie dyrektora Szkoły Podstawowej w Śniadce oraz Pani Anna Michalska – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach
  • 14.00 – 14.15 Podsumowanie spotkania

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o pisemne zgłoszenie na adres e- mail: barbara.krzeminska@kuratorium.kielce.pl do dnia 08.11.2019 r.

Informacji na temat konferencji udziela Pani Barbara Krzemińska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 41 343 38 53.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik