25 października 2019

Kongres Edukacji Przyszłości – Zawody Przyszłości

22 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce w ramach Kongresu Edukacji Przyszłości organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Targi Kielce odbyło się spotkanie poświęcone kształceniu branżowemu „Zawody Przyszłości”. Celem panelu było promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły oraz placówki oświatowe oraz podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego. Tegoroczna edycja otrzymała honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Rekreacji, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Prezydenta Miasta Kielce.

Gośćmi honorowymi byli: Pan Dariusz – Piontkowski Minister Edukacji Narodowej, Pan Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Krzysztof Słoń – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Agata Wojtaszek – Wojewoda Świętokrzyski, przedstawiciele organów prowadzących, uczelni wyższych, instytucji związanych z kształceniem zawodowym, pracownicy nadzoru pedagogicznego oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie.

Spotkanie otworzył Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik przedstawiając zmiany oraz główne założenia szkolnictwa branżowego. Następnie poruszona została tematyka robotyki w wykładzie inauguracyjnym dr hab. inż. Pawła Łaskiego – prof. Politechniki Świętokrzyskiej pt. „Robotyka nauka przyszłości”. Kolejni prelegenci omawiali zagadnienia dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz roli nauczyciela wychowawcy w nowym systemie oświaty. Zebrani mogli również zapoznać się z efektami porozumień zawartych przez szkoły i placówki z pracodawcami oraz przykładami dobrych praktyk w niepublicznym szkolnictwie branżowym. Ciekawym punktem spotkania był udział uczestników w panelu dyskusyjnym ”Uczeń w centrum zmian zawodowych – od wyboru zawodu do sukcesu na rynku pracy”.

Zakończeniem pierwszego dnia kongresu był finał konkursu filmowego „Dobry zawód – lepsza przyszłość!”. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Fundatorami nagród w konkursie byli: Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, Bałtowski kompleks turystyczny i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Świętokrzyski.

Wyróżnienia otrzymali uczniowie:

– Zespołu Szkół nr 8 w Nowej Słupi – za film „Pewny zawód – pewna praca!”, Kamila Mistrzyk i Katarzyna Zielonka, opiekun Monika Gaworek.

– Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu – za film „Mały człowiek – wielkie marzenia”, Dorota Kruk i Diana Cieślik, opiekun Katarzyna Zdziesińska

– Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej – za film „Programista i ja”, Maria Mieszalska, opiekun Lilla Kłosowska „Pasja mojej mamy a moja przyszłość”, Marika Mastalerz, opiekun Barbara Stachowicz

–  Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie – za film „Hotelarz – klucz do lepszej przyszłości” Wojciech Ślusarczyk i Bartłomiej Wąchała, opiekun Marek Pułka

– Szkoły Podstawowej w Pilczycy – za film „Od gracza do programisty”, Wiktoria Przepióra i Dawid Szproch, opiekun Urszula Metrycka

– Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu – za film „Technik programista” – Artur Zawadzki i Mateusz Mazur, opiekun Sylwia Frańczak

– Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach – za film „Dobry zawód – dobra praca”, Amelia Kowalczyk i Natalia Syska, opiekun Urszuli Orkisz-Wiącek

Laureaci I, II i III miejsca:

I miejsce – za film „Kierowca mechanik – zawód poszukiwany”, otrzymali Marcin Krzemiński i Michał Krzemiński ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach. Opiekun projektu pani Urszula Orkisz-Wiącek

II miejsce – za film „Technik usług fryzjerskich”, Arkadiusz Pyrsak i Kacper Ciżyński. Opiekun Teresa Zasadni.

III miejsce – za film „Kierowca mechanik – zawód poszukiwany”, Marcin Krzemiński i Michał Krzemiński ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach. Opiekun projektu Urszula Orkisz-Wiącek.

Otuliną dla wydarzeń Kongresu była wystawa Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji oraz prezentacja szkół „Świętokrzyskie Perły Zawodów”, w której uczestniczyli:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju,
Zespół Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach,
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy,
Zespół Szkół nr 1 w Jędrzejowie,
Zespół Szkół nr 2 w Jędrzejowie,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie,
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku,
Rzemieślnicza Szkoła Branżowa w Kielcach,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich,
Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju,
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu,
Niepubliczna Szkoła Branżowa I stopnia „Awans” w Kielcach,
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

Więcej zdjęć z Kongresu znajduje się na profilu Kuratorium Oświaty w serwisie Facebook.