25 października 2019

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie prognoz zanieczyszczeń powietrza, opracowanych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, informujemy, że w dniu 25.10.2019 r.  na terenie województwa świętokrzyskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 100 µg/m3.

Ryzyko dotyczy obszaru zaznaczonego na poniższej mapie kolorem czerwonym, czyli części terenu powiatów kazimierskiego i staszowskiego.

Prognoza stężenia średniodobowego pyłu PM10 na dzień 25.10.2019 r. dla województwa świętokrzyskiego:

Prognozy stężeń 1-godzinnych, średniodobowych oraz maksymalnego stężenia dobowego, dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=swietokrzyskie

W przypadku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3)  w powietrzu, w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego. W takiej sytuacji zalecane jest również powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.