6 listopada 2019

Komunikat dotyczący klas mundurowych w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół prowadzących
klasy mundurowe

Ze względu na wprowadzoną reformę oświaty, likwidującą szkoły gimnazjalne, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach danych dotyczących klas mundurowych według poniższej tabeli .

Dane te pomogą uzyskać obecny obraz liczebności szkół, które prowadzą klasy mundurowe, szczególnie wojskowe oraz uczniów do nich uczęszczających.

Wypełnioną tabelę (w wersji edytowalnej) należy przysłać do 12 listopada 2019 r. na adres: lukasz.maj@kuratorium.kielce.pl .

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Załączniki

tabela
Data: 2019-10-23, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB