22 października 2019

Szkolenia ORE „Rozwijanie kompetencji cyfrowych” oraz „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z ekspertami OEIiZK (Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów) zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w szkoleniach blended – learning:

  1. Szkolenie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych”, przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych. Jego głównym celem jest przekazanie umiejętności, dostarczenie szeregu narzędzi i wskazówek przydatnych do korzystania z e-zasobów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  2. Szkolenie „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”, przeznaczone dla osób zainteresowanych tematyką proinnowacyjności w pracy dydaktycznej, z wykorzystaniem nowych technologii, uwzględniające wiek i etapy rozwojowe uczniów.

Terminy:

  • 25 października – 14 listopada 2019 r. – zajęcia na platformie e-learningowej ORE
  • Część stacjonarna (w zależności od wyboru grupy), Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku:
    • 16-17 listopada 2019 r.
    • 17-18 listopada 2019 r.
  • Zaliczenie kursu do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października 2019 r., do godz. 12.00. Szczegóły, zapisy oraz programy szkoleń dostępne na stronie: