21 października 2019

Zaproszenie do udziału w warsztatach „Mury i mosty – uczeń niepełnosprawny w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej”

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele
przedszkoli, szkół ogólnodostępnych w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Kurator Oświaty,  Dyrektor  Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej  zapraszają do udziału  w warsztatach w ramach projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.

Warsztaty odbędą się w dniu 7 listopada 2019 r. w godzinach 10.00–14.00 w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w  Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1.

Zajęcia prowadzone będą w czterech grupach tematycznych.

Uwaga! Rekrutacja na warsztaty została już zakończona!

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik