25 listopada 2019

Komunikat w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo,
Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół
województwa świętokrzyskiego oraz
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego,

Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych do uczniów szkół podstawowych poprzez wypełnienie Formularza „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły”, dotyczącego organizowanych form
współzawodnictwa w roku szkolnym 2019/2020.

Proszę Dyrektorów o przypomnienie organizatorom o możliwości zgłoszenia konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz zostaną uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

O wpisie konkursu do wykazu decydować będą kryteria zamieszczone w załączniku nr 1.

Formularz „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły” dostępny będzie do 31 grudnia 2019 roku.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie świętokrzyskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach zostanie umieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach do końca lutego 2020 roku.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Załącznik nr 1 – Kryteria ogólne oceny konkursów
Data: 2019-10-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB