21 października 2019

XIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ”

„Olimpiada Bezpieczeństwa” jest akcją profilaktyczną organizowaną co roku dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z woj. świętokrzyskiego. Jest to finał całorocznego konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę”.
Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Współorganizatorami ww. przedsięwzięcia są: Automobil Klub Kielecki, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Straż Graniczna Oddział w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Izba Administracji Skarbowej w Kielcach , Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Kielcach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Targi Kielce.

Podczas olimpiady rozgrywane są liczne konkurencje, podczas których młodzież musi się wykazać znajomością udzielania pomocy przedmedycznej, zasad bezpieczeństwa ogólnego oraz znajomości przepisów ruchu drogowego, a także znajomością zagrożeń w rolnictwie i wskazywaniem prac polowych, jakich dzieci nie powinny wykonywać. Rozgrywane są również liczne konkursy; między innymi: test wiedzy – dot. znajomości przepisów ruchu drogowego połączony z torem przeszkód oraz zasad bezpieczeństwa podczas prac polowych; sprawnościowe – wyszukiwanie zaginionych przedmiotów w zadymionym pomieszczeniu, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W czasie olimpiady wyświetlane są filmy i prezentacje dot. bezpieczeństwa.

Wszystkie konkurencje są rozdzielone występami artystycznymi zespołów dziecięcych, pokazem mody „odblaskowej”, pokazami fitness (zawodniczek klubu Black&White z Ostrowca Świętokrzyskiego) oraz tresury policyjnych psów służbowych. Uczestnicy zwiedzają również stoiska przygotowane przez współorganizatorów i zaproszone podmioty, gdzie mogą zapoznać się ze specyfiką ich pracy. Podczas trwania imprezy młodzież może obejrzeć sprzęt specjalistyczny policyjny, wojskowy oraz strażacki. Można spotkać się również ze znanymi i lubianymi artystami lub sportowcami. Na zakończenie olimpiady rozdawane są nagrody wyróżniającym się drużynom oraz kibicom.

Celem olimpiady jest:
-promowanie wśród najmłodszych bezpiecznego zachowania w życiu codziennym,
-utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
-promowanie zasady fair play podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania.

Załączniki

Regulamin - BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ
Data: 2019-10-21, typ pliku: PDF, rozmiar: 174 KB