18 października 2019

Rusza III edycja konkursu Do Hymnu!

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe w Łodzi zapraszają szkoły podstawowe do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”.

W dwóch poprzednich edycjach wzięło udział ponad 550 szkół podstawowych z całego kraju. W bieżącej – trzeciej już edycji wprowadzono możliwość uczestniczenia przez osobę przygotowującą konkursową prezentację szkoły w dwudniowych, bezpłatnych warsztatach przygotowujących do możliwie najlepszej prezentacji w ramach konkursu.

Zgłoszenia szkół do konkursu przyjmowane są do 8 listopada.

Wszelkie materiały oraz elektroniczny formularz przystąpienia szkoły do konkursu są dostępne na stronie Narodowego Centrum Kultury https://​www​.nck​.pl/​p​r​o​j​e​k​t​y​-​k​u​l​t​u​r​a​l​n​e​/​p​r​o​j​e​k​t​y​/​k​o​n​k​u​r​s​-​d​o​-​h​y​m​n​u​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​i​i​i​-​e​d​y​c​j​a​-​k​o​n​k​u​r​s​u​-​z​g​l​o​s​z​e​nia