17 października 2019

Konkurs poezji „Potyczki wierszowane”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do udziału w czwartej edycji konkursu „Turniej na Zamku – Potyczki Wierszowane”, którego przedmiotem jest poezja o dowolnej tematyce.

Celem konkursu jest budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów, doskonalenie umiejętności językowych, rozwijanie uzdolnień literackich u dzieci, oraz poszukiwanie nowych talentów.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do konkursu znajdują się na stronie: http://www.zamekgolub.pl/archiwum/136-turniej-poezji-2019.html