17 października 2019

Konkurs poezji „Potyczki wierszowane”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-​Dobrzyniu zaprasza do udziału w czwartej edycji konkursu „Turniej na Zamku – Potyczki Wierszowane”, którego przedmiotem jest poezja o dowolnej tematyce.

Celem konkursu jest budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów, doskonalenie umiejętności językowych, rozwijanie uzdolnień literackich u dzieci, oraz poszukiwanie nowych talentów.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do konkursu znajdują się na stronie: http://​www​.zamekgolub​.pl/​a​r​c​h​i​w​u​m​/​1​3​6​-​t​u​r​n​i​e​j​-​p​o​e​z​j​i​-​2​0​1​9​.​h​tml