17 października 2019

Lista szkół województwa świętokrzyskiego zgłoszonych do konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/​2020

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Poniżej publikujemy listę szkół województwa świętokrzyskiego zgłoszonych do konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/​2020.

Przypominamy o konieczności niezwłocznego dostarczenia do Kuratorium Oświaty w Kielcach (osobiście lub za pomocą poczty) Załącznika nr 2 Regulaminu Ogólnego Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/​2020.

Załączniki

Lista szkół zgloszonych do KP 2019_​2020
Data: 2019-​10-​17, rozmiar: 39 KB