17 października 2019

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Podaj dobro dalej!” III edycja „Dzieci dzieciom”

Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie zapraszają do udziału w projekcie edukacyjnym „Podaj dobro dalej!” III edycja „Dzieci dzieciom”.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I-VIII ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może przekraczać 5 osób + opiekun.

Głównym celem projektu jest pokazanie najmłodszym, że każdy może pomagać drugiemu nie ważne ile ma lat. każda grupa zgłoszona do projektu musi przygotować wraz z opiekunem akcję społeczną nastawioną na pomoc drugiemu człowiekowi, w tym roku szczególnie swoim rówieśnikom. Grupy udokumentują swoje przedsięwzięcia tworząc film lub prezentację multimedialną. 10 grup z najlepszymi ocenami zostanie zaproszone na galę laureatów do Krakowa podczas której zostanie wręczona nagroda główna – wyjazd na wolontariat zagraniczny dla wygranej grupy.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia do projektu znajdują się na stronie: http://helenakmiec.pl/iii-edycja-2020/