16 października 2019

Podsumowanie wojewódzkiej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 11 października 2019 r. w sali koncertowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami tego doniosłego wydarzenia byli Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. Podczas obchodów uhonorowano dyrektorów nauczycieli, pracowników administracji szkół i placówek oświatowych odznaczeniami państwowymi, resortowymi, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, który stanowił piękną dedykację muzyczną dla wszystkich odznaczonych i nagrodzonych. Nauczycielom za pracę dziękował Pan Krzysztof Słoń – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, Pan Marcin Różycki – Zastępca Prezydenta Miasta Kielce oraz Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty.