17 października 2019

Zaproszenie na szkolenie „Dziecko z cukrzycą”

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy świetlic, Pracownicy
szkół i placówek w województwie świętokrzyskim

Informuję, że w dniu 7 listopada 2019 r.  od godz. 10.00 do 14.00 w sali konferencyjnej nr 12 („Okrąglak”) w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3  odbędzie się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą”. Szkolenie adresowane jest do wychowawców przedszkoli, nauczycieli i pracowników szkół i placówek zainteresowanych ww. tematyką.  Organizatorami szóstej edycji szkolenia jest Ministerstwo Zdrowia, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki i  Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników szkół na temat cukrzycy i stworzenie dzieciom i uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole
i placówce. Tematyka szkolenia obejmuje: ogólną wiedzę o cukrzycy i problemach psychologicznych dziecka chorego na cukrzycę, postępowanie w sytuacjach zaburzenia zdrowia spowodowanego cukrzycą oraz metody wsparcia i zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.

Zainteresowanych proszę o zalogowanie się na konferencję do dnia 31 października 2019 r. za pośrednictwem formularza on-line. Wypełnienie i przesłanie formularza jest jednoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu
.

Szkolenie jest nieodpłatne, a organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu „Dziecko z cukrzycą”.

            W sprawach organizacyjnych informacji udziela: Pani Małgorzata Połeć – starszy wizytator (tel. 41 342 18 20, e-mail: malgorzata.polec@kuratorium.kielce.pl).

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Formularz on-line 

Załączniki

Ramowy Program Szkolenia Dziecko z cukrzycą 2019
Data: 2019-10-15, typ pliku: PDF, rozmiar: 554 KB