11 października 2019

Konferencja filmoznawcza dla nauczycieli szkół podstawowych „Poszerzamy granice wyobraźni. Edukacja filmowa na  wczesnym etapie nauczania”

Filmoteka Szkolna zaprasza do udziału w zapowiadanej  wiosną konferencji dla nauczycieli na temat: „Poszerzamy granice wyobraźni. Edukacja filmowa na  wczesnym etapie nauczania”

  • Prowadzenie: dr Maciej Dowgiel
  • Miejsce: Pracownia Filmoteki Szkolnej w Kielcach
  • Czas: czwartek 24 października  2019 r. w godz. 13.00–16.00
  • Adresat: nauczyciele szkół podstawowych, bibliotekarze, wychowawcy świetlic. UWAGA! Pierwszeństwo udziału mają nauczyciele, których szkoły zgłosiły się do programu Filmoteka Szkolna na rok 2019/2020

Szczegółowe informacje: http://filmotekaszkolna.pl/dla-nauczycieli/szkolenia-i-konferencje/nadchodzace-szkolenia-i-konferencje/konferencja-filmoznawcza-dla-nauczycieli-wychowawcow-swietlic-i-bibliotekarzy-szkol-podstawowych-w-kielcach