11 października 2019

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty szkół i placówek
województwa świętokrzyskiego

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w  Polsce i Europie centralnego organu władzy oświatowej. Jest to wyjątkowe święto, które przypomina o wartości, jaką w życiu stanowi edukacja. Praca nauczyciela należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania.

Dziękuję Państwu za pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, za wspomaganie rodziców w odpowiedzialnym przygotowywaniu ich dzieci do dorosłego życia, za wysiłek włożony w organizację edukacji i wychowania młodego pokolenia Polaków. To dzięki Państwa wysiłkowi i zaangażowaniu nasze młode pokolenie staje się odpowiedzialne i wrażliwe na potrzeby kraju i środowiska.

Wszystkim Pracownikom szkół i placówek  dziękuję za pomoc w budowaniu lokalnej oświaty spełniającej społeczne potrzeby i oczekiwania rodziców i uczniów. Życzę wszystkim wiele radości w każdym dniu, wielu spotkań z ciekawymi ludźmi, a także pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Z wyrazami szacunku
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik