11 października 2019

75. rocznica partyzanckiej bitwy żołnierzy Armii Krajowej pod Krzepinem, Lipnem, Chotowem, Radkowem i Kossowem w 1944 roku

6 października uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie uczestniczyli w uroczystościach związanych z obchodami 75. rocznicy zwycięskich walk stoczonych przez odziały żołnierzy 27 i 74 PP Armii Krajowej z hitlerowskimi Niemcami na terenach Krzepina, Radkowa, Lipna, Chotowa i Kossowa.

Obchody były zorganizowane przez Starostę  Włoszczowskiego i Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,  w hołdzie dla poległych, zmarłych  i żyjących żołnierzy kombatantów, którzy w październiku 1944 r. złożyli daninę krwi i życia na ołtarzu Ojczyzny, walcząc z Niemcami o jej wolność i niepodległość.

Uroczystości rozpoczęły się w Szkole Podstawowej w Radkowie, gdzie gospodarze przypomnieli zgromadzonym przebieg tamtych wydarzeń, a miejscowi uczniowie zaprezentowali patriotyczny program artystyczny.

Szczegółowe informacje: http://​www​.zsp2wloszczowa​.pl/​u​r​o​c​z​y​s​t​o​c​i​-​s​z​k​o​l​n​e​/​2​5​4​3​-​k​o​s​sow