11 października 2019

XXII Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Bytomiu „Smoleniacy” ogłasza XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące Pokolenie”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, szkół średnich oraz studenci do 25 roku życia.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac konkursowych (4 wierszy własnego autorstwa) w terminie do 12 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje: http://​1lo​.bytom​.pl/​x​x​i​i​-​k​o​n​k​u​r​s​-​p​o​e​t​y​c​k​i​-​m​l​o​d​y​c​h​-​n​a​d​c​h​o​d​z​a​c​e​-​p​o​k​o​l​e​n​ie/