11 października 2019

XXVII Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej zapraszają do udziału w rozpoczynających się 21 października 2019 r. zawodach I stopnia XXVII Olimpiady Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wykazują zdolności w dziedzinie informatyki i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych młodzieży oraz odpowiedniemu ich ukierunkowaniu.

Szczegółowe informacje: www.oi.edu.pl.