11 października 2019

Edukacyjne Turnusy Uśmiechu 2020

Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu.

Obecnie trwa nabór wniosków w konkursie na turnusy edukacyjne, inaczej zwane zielonymi szkołami. Do 29 października 2019 r. szkoły podstawowe i placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe, pracujące z dziećmi i młodzieżą mogą zgłaszać swoje pomysły na organizację turnusu. Ważne, aby podczas pobytu w Wiśle dzieci poznawały świat, uczyły się nowych rzeczy, nabierały nowych umiejętności.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-osobowej grupy uczniów wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą w 12-dniowym turnusie edukacyjnym i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Koszt turnusu wraz z przejazdem w całości pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/konkurs-turnus-edukacyjny-2020