10 października 2019

Konferencja „Aktywność fizyczna dziecka warunkiem zdrowia i sukcesów w nauce”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego na konferencję poświęconą roli wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym „Aktywność fizyczna dziecka warunkiem zdrowia i sukcesów w nauce”.

Celem konferencji jest wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego – rozwoju kompetencji metodycznych, a także kształtowania postaw prozdrowotnych w kontekście utrzymywania aktywności fizycznej przez całe życie.

Konferencja odbędzie się 15 października o godz. 13.00 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, budynek G, aula B1.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję dostępny jest na stronie: https://www.scdn.pl/index.php/8-frontpage/234-konferencja-aktywnosc-fizyczna-dziecka-warunkiem-zdrowia-i-sukcesow-w-nauce