10 października 2019

Podsumowanie pierwszego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego.

Miło nam poinformować, że w dniu 4 października 2019 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego.

Organizatorem szkolenia był Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, który uroczyście zainaugurował IV cykl szkoleń. Pan Kurator podkreślił wagę wspomagania dyrektorów szkół i placówek w sprawowaniu przez nich nadzoru pedagogicznego.

W spotkaniu wzięli również udział: Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Pani Beata Niziołek – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W naradzie uczestniczyło 83 dyrektorów. Podczas spotkania Pani Barbara Maciejewska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty omówiła zagadnienia dotyczące wspomagania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach/placówkach, a Pan Wiesław Gruszka – kierownik oddziału Kuratorium Oświaty w Ostrowcu Świętokrzyskim starszy wizytator przybliżył tematykę planowania nadzoru pedagogicznego i jego realizacji.

Uczestnicy spotkania podkreślali szczególne znaczenie szkoleń, które organizowane są od 2016 r. Informowali, że odgrywają one niezwykle istotną rolę w procesie zarządzania szkołami/placówkami. Kolejne szkolenie planowane jest w listopadzie.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik