9 października 2019

Wymiana polsko-​amerykańska – Program FLEX – spotkanie informacyjne

W dniu 7 października 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne na temat programu FLEX. Program FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Uczniowie uczestniczą w zajęciach w amerykańskich szkołach, ale równocześnie poznają kulturę i życie w USA. W spotkaniu uczestniczyli – Pan Zbigniew Wojciechowski, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, wizytatorzy Łukasz Maj i Piotr Zimoch, który jest mentorem FLEX Alumni Mentoring Program oraz Aleksandra Staniec, uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach – ubiegłoroczna finalistka programu FLEX, która spędziła zeszły rok szkolny w Wheatland Missouri, gdzie uczęszczała do szkoły średniej. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z 14 szkół z województwa świętokrzyskiego.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor, Pan Zbigniew Wojciechowski, nawiązując do zwiększających się szans młodzieży na rozwój nie tylko w polskich szkołach, ale i w placówkach na całym świecie. Dyrektor podkreślił rosnącą aktywność świętokrzyskich szkół w różnych inicjatywach społecznych, obywatelskich, ale też i międzynarodowych. W dalszej części spotkania przedstawiono podstawowe informacje na temat programu FLEX, warunków uczestnictwa, rekrutacji i ogólnie o przebiegu pobytu w USA. Teoria została uzupełniona przez Aleksandrę Staniec informacjami z jej udziału w programie FLEX. Podano wiele wiadomości, które pochodziły z relacji uczestników programów, był także czas na pytania.

Dbając o zwiększanie aktywności świętokrzyskiej młodzieży, także pod kątem udziału w projektach międzynarodowych, Kuratorium Oświaty w Kielcach wyraża nadzieję, że Program FLEX i możliwość spędzenia roku w amerykańskiej szkole zainteresuje uczniów liceów i techników w województwie świętokrzyskim.