4 października 2019

Komunikat dotyczący awansu zawodowego nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że osoby które jeszcze nie odebrały aktów nadania stopnia awansu  zawodowego nauczyciela dyplomowanego proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po odbiór dokumentu do siedziby Kuratorium Oświaty w Kielcach w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – budynek C Kuratorium Oświaty w Kielcach – II piętro, pokój 239 ( tel. 41 342 1662).

Jednocześnie informujemy, że dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego przyjmowana będzie do dnia 31 października br. w siedzibie Kuratorium oraz w niżej wymienionych Oddziałach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.

 1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – budynek C, Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, Kuratorium  Oświaty w Kielcach – II piętro, pokój 239
 • nauczyciele z m. Kielce oraz z powiatów kieleckiego i koneckiego
 1. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Busku Zdroju, Busko Zdrój, ul. Różana 2 – II piętro, pokój 5
 • nauczyciele z powiatów: buskiego i kazimierskiego
 1. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Jędrzejowie, Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9, II piętro, pokój 207
 • nauczyciele z powiatów: jędrzejowskiego i pińczowskiego
 1. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim: Ostrowiec Świętokrzyski , ul. Iłżecka 37, III piętro, pokój 314
 • nauczyciele z powiatów: ostrowieckiego i opatowskiego
 1. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Sandomierzu: Sandomierz , ul. Mickiewicza 39
 • nauczyciele z powiatu sandomierskiego
 1. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Starachowicach: Starachowice, ul. Rogowskiego 14, piętro I, pokój 110
 • nauczyciele z powiatów: starachowickiego i skarżyskiego
 1. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Staszowie: Staszów, ul. 11 Listopada 3
 • nauczyciele z powiatu staszowskiego
 1. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział we Włoszczowie  Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, pokój 215
 • nauczyciele z powiatu włoszczowskiego