2 października 2019

Komunikat MEN: Przesłanie Powstańców Warszawskich do młodych Polaków i Deklaracja Młodego Pokolenia

We wtorek, 1 października odbyła się wspólna konferencja Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego. Podczas spotkania przedstawiciele 15 organizacji młodzieżowych podpisali Deklarację Młodego Pokolenia, która jest odpowiedzią na Przesłanie Powstańców Warszawskich do młodych Polaków. Minister edukacji i dyrektor MPW zaapelowali o włączenie się szkół w promowanie tego apelu.

Chociaż Powstańcom 75 lat temu nie udało się wywalczyć wolności i niepodległości, to pozostawili po sobie pewien przekaz – tymi słowami minister Dariusz Piontkowski nawiązał do przesłania, które Powstańcy Warszawscy ogłosili z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Podkreślił, że wśród najważniejszych wartości przekazanych młodemu pokoleniu była wzajemna pomoc oraz to, by nigdy się nie poddawać.

Wszystkie chętne szkoły w Polsce otrzymają w wersji elektronicznej Przesłanie Powstańców Warszawskich do młodych Polaków, Deklarację Młodego Pokolenia oraz list, w którym Minister Edukacji Narodowej oraz dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego zachęcają do przybliżenia uczniom przesłania Powstańców, a także promowania zawartych w nim wartości.

Ten przekaz, który mówił o tym, że nie wolno się poddawać, że ta miłość do ojczyzny – nawet jeśli jest tłumiona przez zaborców, przez okupantów, przez wrogie nam siły – to ona powinna przetrwać. Nie tylko i wyłącznie miłość do ojczyzny, ale także braterstwo między powstańcami. Będziemy zachęcali dyrektorów szkół, by wzięli udział w tej akcji – podkreślił minister wskazując, że wpisuje się ona w działalność wychowawczą i patriotyczną szkoły.

Dyrektor MPW Jan Ołdakowski zaznaczył z kolei, że słowa Powstańców mogą być dla młodych ludzi prawdziwym drogowskazem.

Powstańcy w swojej deklaracji pokazali, jak dziś, w czasach pokoju, być bohaterem – powiedział. Zaznaczył, że wszystkie szkoły, które chcą wyeksponować przesłanie w widocznym miejscu, mogą skontaktować się z Muzeum Powstania Warszawskiego i otrzymać kopię oryginalnej deklaracji z podpisami Powstańców – podkreślił dyrektor Jan Ołdakowski.

Podczas konferencji przedstawiciele 15 organizacji młodzieżowych podpisali również Deklarację Młodego Pokolenia. Jest to odpowiedź na przesłanie do młodych, którą przygotowała Rada Dzieci i Młodzieży RP we współpracy z innymi organizacjami młodzieżowymi. Deklaracja jest również wyrazem szacunku oraz hołdu dla Powstańców Warszawskich, a także zobowiązanie do wierności ideałom, o które walczyli.

W dokumencie czytamy: – My, młodzi mieszkańcy Polski, w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego, uroczyście deklarujemy dozgonny szacunek i wdzięczność wszystkim Bohaterom, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, a także w inny sposób przyczynili się do odzyskania niepodległości Polski. Będziemy kultywować pamięć o ludziach, którzy walczyli o naszą wolność i suwerenność.

Pod Deklaracją Młodego Pokolenia znalazły się podpisy przedstawicieli: Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej, Ogólnopolskiej Federacji Młodych, Stowarzyszenia „Dla Polski”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Stowarzyszenia „Studenci dla Rzeczypospolitej”, Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, Młodzieżowej Rady Miasta Chełma, Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra, Fundacji Służba Niepodległej, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Stowarzyszenia „Dumni z Polski”, Stowarzyszenia „Młodzi dla Polski”, Związku Harcerstwa Polskiego.

Gośćmi honorowymi spotkania byli Powstańcy Warszawscy: Jerzy Substyk, reprezentant Związku Powstańców Warszawskich, Stanisław Jan Majewski, prezes Okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Janina Jankowska, Tadeusz Sułowski, Andrzej Gładkowski,   Zofia Czekalska, Zgrupowanie Chrobry II, ps. „Sosenka”.

Wszystkie szkoły, które chciałyby otrzymać drukowaną wersję apelu Powstańców Warszawskich, aby wyeksponować ją w widocznym miejscu, mogą skontaktować się z Muzeum Powstania Warszawskiego, wysyłając do 30 listopada 2019 r. wiadomość na adres: przesłaniedomlodych@1944.pl

Załączniki

Przesłanie Powstańców do Młodych
Data: 2019-10-02, typ pliku: PDF, rozmiar: 252 KB
Deklaracja Młodego Pokolenia podpisana_MEN
Data: 2019-10-02, typ pliku: PDF, rozmiar: 295 KB
List MEN i MPW do dyrektorów szkół_pamiętamy
Data: 2019-10-02, typ pliku: DOC, rozmiar: 182 KB