2 października 2019

Projekt „Lekcje z ZUS”

ZUS przygotował materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Powstały one przy współpracy z metodykiem nauczania. Mają one atrakcyjną dla uczniów formę. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zawierającej kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen. ZUS zapewnia opiekę merytoryczną, a także szkolenia dla nauczycieli — opiekunów projektu. Koszty materiałów dla uczniów i nauczycieli pokrywa ZUS.

Szczegółowe informacje: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus