30 września 2019

Projekcja filmu „Bitwa o honor miasta”

Powstanie Warszawskie w kontekście najważniejszych wydarzeń końca wojny oraz powstań w Paryżu i Pradze, będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach.

„Bitwa o honor miasta” w reżyserii Eugeniusza Starky’ego ukazuje jeden z najbardziej dramatycznych epizodów w historii XX wieku, największą bitwę ruchu oporu w Europie w czasie II wojny światowej. Przedstawia wkład narodu polskiego w walce o wolność Europy w czasie wojny, pokazuje heroizm, patriotyzm i poświęcenie ówczesnej generacji Polaków. Film przybliża powstanie warszawskie w kontekście najważniejszych wydarzeń końca wojny oraz powstań w Paryżu i Pradze. „Bitwa o honor miasta” jest istotnym dokumentem niezbędnym w zrozumieniu historii, która kształtuje świat. Pięć lat niemieckiej okupacji; łapanki, egzekucje, obozy koncentracyjne, nie pozostawiły warszawiakom alternatywy. Powstanie było odwetem za zbrodnie popełnione przez Niemców, było sprawą honoru. Oblężenie Warszawy we wrześniu 1939 roku było preludium do powstania w sierpniu 1944 roku. Powstańcza Warszawa stała się swoistym drugim frontem na froncie wschodnim. To jedyny w historii II wojny światowej przypadek dwukrotnej walki miasta o wolność, godność i człowieczeństwo.

Projekcja filmu będzie kolejnym spotkaniem w stałym cyklu „Seans historyczny”, w którym prezentujemy filmy fabularne, dokumentalne oraz reportaże z towarzyszącym im komentarzem historyka.

Projekcja filmu „Bitwa o honor miasta”– Kielce, ul. Warszawska 5, 1 października 2019 r., godz. 17.00