30 września 2019

MEN informuje: Pieniądze na zadania oświatowe dla samorządów

Wzrost subwencji oświatowej o 6,5 mld zł, objęcie subwencją oświatową 6-latków, dotacja przedszkolna, dodatkowe środki z rezerwy 0,4%, darmowe podręczniki, stypendia i programy rządowe – to najważniejsze narzędzia finansowania systemu oświaty, o których mówił minister Dariusz Piontkowski podczas czwartkowej (25 września br.) konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

– W ostatnich czterech latach subwencja oświatowa wzrosła o kilkanaście procent, łącznie o ponad 6,5 mld zł – powiedział minister edukacji, podkreślając znaczące zwiększenie nakładów na edukację, jakie miało miejsce w latach 2015-2019 (wysokość subwencji w 2019 r. to 46,9 mld zł). Dodał, że subwencja – obok dotacji i dochodów własnych – jest jednym z trzech źródeł finansowania zadań oświatowych.

Minister Dariusz Piontkowski na przykładzie Warszawy, Gdańska i Białegostoku przedstawił wzrost nakładów na oświatę. W latach 2015-2019 subwencja oświatowa dla Warszawy wzrosła o 36,3%, dla Gdańska o 23,4%, a Białegostoku o 24%.

Szef resortu edukacji przedstawił również dane dotyczące dotacji przedszkolnej przeznaczanej dla tych miast. W latach 2017-2019 dotacja przedszkolna dla Warszawy wyniosła 248,4 mln zł, Gdańska – 53 mln zł, a Białegostoku – 38,5 mln zł. Z kolei środki w subwencji oświatowej przeznaczone na 6-latki wyniosły: dla Warszawy – 117,3 mln zł, dla Gdańska – 43,6 mln zł, a dla Białegostoku – 23,6 mln zł.

Samorządy otrzymały i otrzymują nadal także wsparcie na realizację zadań związanych z wprowadzaniem reformy edukacji z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te mogły przeznaczyć na działania dostosowawcze, wynikające m.in. ze zmiany struktury szkolnej. W latach 2017-2019 kwota rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej wynosi łącznie 563,5 mln zł, z czego Warszawa otrzymała do tej pory 34,1 mln zł, Gdańsk 1,9 mln, a Białystok 3,2 mln zł. Na rok 2019 jest jeszcze nadal 122 mln zł w rezerwie, które trafią do jednostek samorządu terytorialnego.

– Jest także szereg programów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji samodzielnie bądź we współpracy z innymi resortami, które także wspomagają proces dydaktyczny i wychowawczy w szkołach. Łącznie są to wielomiliardowe kwoty przekazywane do samorządów tak, aby polska edukacja była, jak najlepsza, jak najnowocześniejsza – zaznaczył szef MEN, przedstawiając najważniejsze programy rządowe wspierające oświatę.

Jak podkreślił minister Dariusz Piontkowski, w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” w latach 2017-2019 do szkół trafiło 165,2 mln złotych (najwięcej w Warszawie – 2 392 085 zł). Z kolei dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa, który jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2016-2019 do samorządów trafiło prawie 105 mln zł (104,9 mln zł).

Minister edukacji przypomniał także o programie „Posiłek w domu i w szkole”, na którego realizację do 2023 r. rząd przeznaczy 200 mln zł. W 2019 r. samorządy otrzymały już ok. 40 mln zł na odbudowę stołówek i szkolnych jadalni. Z kolei w ramach programu „Godność. Wolność. Niepodległość” w 2018 r. MEN przekazało szkołom ok. 2 mln zł na organizację wystaw pamiątek, wycieczek patriotycznych oraz innych działań rocznicowych.

Uczniowie w latach 2017-2019 otrzymali także wsparcie w ramach stypendiów i zasiłków szkolnych (ok. 800 mln zł), zasiłków losowych (ok. 4,6 mln zł), a uczniowie z niepełnosprawnościami także w ramach wyprawki szkolnej (ok. 25,6 mln ). Minister Dariusz Piontkowski podkreślił ponadto, że w kieszeniach rodziców pozostało 1,2 mld zł – tyle rząd przeznaczył na darmowe podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej