23 września 2019

Zgłaszanie planowanych wydarzeń z okazji obchodów Dnia Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą do szkół i placówek oświatowych o przekazanie wszelkich informacji na temat planowanych wydarzeń z okazji obchodów Dnia Krajobrazu, w szczególności planowanych organizacji spacerów krajobrazowych.

Informacje te GDOŚ chciałaby rozpowszechnić na stronie internetowej poświęconej Dniu Krajobrazu. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przekazywanie informacji temat spacerów krajobrazowych zgodnie ze wzorem na adres: sekretariat.krajobrazowa@gdos.gov.pl. Tabela w wersji edytowalnej będzie zamieszczona na portalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w zakładce Dzień Krajobrazu. Można również skorzystać z formularza udostępnionego na stronie: http://spacery2019.gdos.gov.pl/.